Anna Taddio

Anna Taddio

English
Dr. Anna Taddio is a Professor of Pharmacy at the University of Toronto, and Senior Associate Scientist at The Hospital for Sick Children in Toronto, Canada. She completed her undergraduate training in pharmacy in 1989 at the University of Toronto and subsequently, a residency in hospital harmacy at The Hospital for Sick Children in 1990. She completed her Master’s of science and Doctorate degrees in 1994 and 1997, respectively, at the University of Toronto. Her program of research examines: (1) the short-term and long-term effects of procedural pain in children; (2) the effectiveness and safety of pain anagement interventions; and (3) evidence based practice and implementation research. Dr. Taddio currently leads a national inter-disciplinary team, Help ELiminate Pain in Kids and Adults (HELPinKids&Adults), investigating and promoting evidence-based pain management during accination. In 2015, she led HELPinKids&Adults to the development of clinical practice guidelines about pain mitigation during vaccination that were adopted by the World Health Organization. Dr. Taddio has authored over 200 scientific papers and book chapters and is the recipient of numerous awards recognizing her scholarly and advocacy achievements in pediatric pain. Her research is funded primarily by the Canadian Institutes of Health Research, the national government funding agency for health research in Canada.

Dutch
Dr. Anna Taddio is professor in de Farmacie aan de Universiteit van Toronto en senior associate scientist bij The Hospital for Sick Children in Toronto, Canada. Ze voltooide haar opleiding tot apotheker in 1989 aan de Universiteit van Toronto en vervolgens een opleiding tot ziekenhuisapotheker in The Hospital for Sick Children in 1990. Haar master- en doctoraatsgraden behaalde ze respectievelijk in 1994 en 1997 aan de Universiteit van Toronto. Haar onderzoeksprogramma onderzoekt: (1) de korte- en langetermijneffecten van procedurele pijn bij kinderen; (2) de effectiviteit en veiligheid van pijnmanagementinterventies; en (3) evidence-based praktijk en implementatieonderzoek. Dr. Taddio leidt momenteel een nationaal interdisciplinair team, Help ELiminate Pain in Kids and Adults (HELPinKids&Adults), dat onderzoek doet naar en bevordert op bewijs gebaseerd pijnmanagement tijdens vaccinatie. In 2015 leidde ze HELPinKids&Adults bij de ontwikkeling van klinische praktijkrichtlijnen over pijnvermindering tijdens vaccinatie die werden overgenomen door de Wereldgezondheidsorganisatie. Dr. Taddio heeft meer dan 200 wetenschappelijke artikelen en hoofdstukken in boeken geschreven en heeft talrijke prijzen ontvangen voor haar wetenschappelijke en pleitbezorgingsprestaties op het gebied van pediatrische pijn. Haar onderzoek wordt voornamelijk gefinancierd door de Canadian Institutes of Health Research, het nationale overheidsfinancieringsagentschap voor gezondheidsonderzoek in Canada.