PRE-CONFERENCE SYMPOSIUM
Zorgzaam vaccineren 

prosa-beeldmerk

11 sEPTEMBER 2024


 

welkom bij het pre-conference symposium - zorgzaam vaccineren van kinderen

Woensdag 11 September 2024


Main language of this Symposium is Dutch (Lecture of Prof. Anna Taddio in English)
Voertaal van dit Symposium is Nederlands (Lezing Prof. Anna Taddio in Engels)

Dankzij vaccinaties worden kinderen beschermd tegen ernstige ziekte. Tegelijk betekent vaccineren dat kinderen regelmatig moeten worden geprikt.  Onderzoek leert dat ongeveer 60% van de kinderen bang is voor deze prikken. En bij ongeveer de helft daarvan is die angst zo groot dat kinderen er echt last van hebben, waardoor ze niet goed kunnen meewerken, zich verzetten of soms de prik zelfs weigeren. Prikangst verklaart bijna 10% van het vaccinatie weigeren. Ook zijn er aanwijzingen dat een nare ervaring tijdens vaccineren aanleiding kan geven tot angst voor andere medische verrichtingen. Om al deze redenen is het van groot belang om de pijn en angst tijdens vaccineren tot het minimum te beperken. En dat vanaf de allereerste vaccinatie en bij elke vaccinatie opnieuw.

Dit symposium gaat over hoe dit Zorgzaam Vaccineren er in de praktijk uit zou kunnen zien. Welke middelen hebben we ter beschikking om een vaccinatie pijn- en angstvrij te maken? En hoe passen we die toe in de praktijk? Hoe kunnen we het ontstaan van prikangst vermijden? Maar vooral: hoe helpen we kinderen en hun ouders om vol vertrouwen een vaccinatie te ondergaan.

Tijdens dit symposium komen top-experten aan het woord, waaronder Professor Anna Taddio uit Canada (presentatie in Engels), een wereldautoriteit op het vlak van trauma-vrije vaccinatie. En we gaan in dialoog met de deelnemers op zoek naar praktische oplossingen, zodat we samen op weg kunnen naar Zorgzaam Vaccineren.

REGISTRATIE

Alle genoemde kosten zijn in Euro (€) en btw is niet van toepassing. De Prosa Foundation is geen btw-geregistreerde organisatie en is daarom vrijgesteld van btw.

• €150,00 * | PROSA Pre-Conference Symposium ONLY
• €100,00 * | PROSA Pre-Conference Symposium + PROSA2024 Conference

Mocht u het PROSA Pre-Conference Symposium willen bijwonen naast de PROSA2024-conferentie, ontvangt u een korting van €50. De korting wordt automatisch toegepast wanneer u zich registreert met hetzelfde account.

* Prosa Foundation is geen organisatie die geregistreerd is voor btw en daarom zijn de kosten vrijgesteld van btw.

Annuleringsvoorwaarden
Alle annuleringen of wijzigingen moeten schriftelijk worden verzonden naar Klinkhamer | conferences & events (e-mail: helpdesk@klinkhamergroup.com).

  • Annuleringen die vóór of op 7 juli 2024 worden ontvangen, worden volledig terugbetaald minus € 20,00 administratiekosten;
  • Annuleringen die na 7 juli 2024 maar vóór of op 7 augustus 2024 worden ontvangen, worden voor 75% van het inschrijfgeld terugbetaald minus € 20,00 administratiekosten;
  • Annuleringen die na 7 augustus 2024 maar vóór of op 3 september 2024 worden ontvangen, worden voor 50% van het inschrijfgeld terugbetaald minus € 20,00 administratiekosten;
  • Er wordt geen restitutie verleend voor annuleringen na 4 september 2024 of voor geregistreerde deelnemers die niet aanwezig zijn;
  • Er worden geen restituties verleend in geval van geannuleerde sessies of programmawijzigingen.

Restitutie
De toepasselijke restituties worden na het Symposium Zorgzaam Vaccineren verwerkt.
Wisselkoersverschillen en bankkosten worden in mindering gebracht.

PROGRAMMA

Woensdag 11 september 2024
Tijd: 13:00 - 17:30 (CET)

13:00-13:30: Ontvangst

13:30-13:40: Inleiding tot het symposium
Sprekers: Piet Leroy & Jeanne-Marie Hament (RIVM)

 

13:40-13:55: De rol van zorgzaam vaccineren voor een hoge vaccinatiegraad.
De vaccinatiegraad neemt af en dat baart ons zorgen. Hoe zit dat nu met het dalend animo voor het Rijksvaccinatieprogramma? We zien al een aantal gevolgen. Begin dit jaar zijn minimaal 4 kinderen overleden aan kinkhoest en mazelen steekt weer de kop op. Wat weten we van de redenen? En hoe zit dat in de rest van Europa?
Spreker: Christian Hoebe

 

13:55-14:35: Key Note lecture (in English): Playing CARDs during vaccinations: A game changer for patients and providers!
While knowledge syntheses and clinical practice guidelines exist about reducing pain, fear and stress-related responses during needle procedures in children, there are few resources to guide patients and providers about how to systematically integrate this evidence into routine practice. Evidence-based and systems-level approaches are required to help make the research ‘actionable’ to users. We created a framework called the CARD (Comfort-Ask-Relax-Distract) system to address this knowledge to care gap. CARD was demonstrated to reduce fear, pain and stress-related responses in children and adults undergoing vaccinations across settings, including schools, pharmacies, mass vaccination clinics and hospitals. It was recently adapted for venipunctures undertaken in the hospital setting. This presentation will introduce the CARD framework to attendees and review some of the key tools for promoting practice change. Upon completion, attendees will be able to describe how to integrate evidence-based interventions into practice to improve the quality of care during needle procedures.

Learning objectives

By the end of the presentation, you will be able to:

1) discuss the rationale for treating pain, fear, and associated immunization stress-related responses

2) identify and explain evidence-based interventions for mitigating stress-related responses

3) identify ways to incorporate interventions into the vaccination delivery process in a systematic way using the CARD (Comfort Ask Relax Distract) system to improve the vaccination experience for patients and providers

Conflicts

Dr. Taddio is GSK Chair in Vaccine Education and Practice-Oriented Tools. Dr. Taddio declares no other conflicts of interest.
Spreker: Anna Taddio

 

14:35-14:55: Alternatieve vaccinatie technieken en de betekenis voor zorgzaam vaccineren.
Meer dan 10% van de kinderen lijdt aan belonefobie, een diepgewortelde angst voor scherpe voorwerpen, in het bijzonder voor naalden, of aan trypanofobie, een angst voor injecties, of zelfs aan een combinatie van beide fobieën. Dit zorgt bij deze kinderen voor buitensporige paniekreacties en werpt een grote drempel op om gevaccineerd te worden. Gelukkig zijn er alternatieve toedieningsmethoden zoals bijvoorbeeld het vaccineren door middel van een neusspray of door middel van micronaaldjes in de vorm van een pleister. In onze groep wordt de werking van intranasale en intradermale vaccinatie immunologisch onderzocht. Net onder de oppervlakte van onze huid is, net als bij de slijmvliezen, de dichtheid van immuuncellen erg hoog, wat te verklaren is door het feit dat de bedreiging van buitenaf het grootst is en de bescherming daartegen op die plaats het sterkst moet zijn. Daar zouden we beter gebruik van kunnen maken door vaccins juist op die plekken toe te dienen, bescherming zou daarmee mogelijk zelfs beter kunnen zijn dan na intramusculaire toediening.
Spreker: Marien de Jonge

 

14:55-15:15: Aan de slag met Zorgzaam Vaccineren bij Kinderen
Het vaccineren van kinderen is één van de meest effectieve public health interventies. Bij ongeveer 10% van de kinderen en ouders is vaccinatiepijn de voornaamste reden voor vaccinatietwijfel of
-weigering. Professionals die aandacht hebben voor pijnreductie kunnen de vaccinatiebereidheid vergroten. De World Health Organization (WHO) onderstreept het belang van het implementeren van pijnreducerende interventies aangezien kinderen recht hebben op pijnvermindering. Pijnreducerende interventies beschreven in de Richtlijn Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn wetenschappelijk bewezen effectief en eenvoudig uit te voeren. In de dagelijkse jeugdgezondheidszorgpraktijk blijkt echter dat de implementatie van deze interventies stagneert, net als in andere delen van de wereld.

Tijdens deze presentatie gaan we op interactieve wijze in op hoe jeugdgezondheidszorgprofessionals in de praktijk omgaan met pijnvermindering bij vaccineren, hoe erover wordt gedacht en hoe gedrag rondom dit thema tot stand komt. Wat gaat er goed en waar is verbetering mogelijk? Een verhaal vanuit de praktijk, onderbouwd met resultaten vanuit wetenschappelijk onderzoek.
Spreker: Bianca van Vreeswijk

 

15:15-15:45: BREAK

15:45-17:15: Zorgzaam vaccineren in de praktijk – van theorie naar de praktijk (Interactieve Sessie op basis van casuïstiek)
Sprekers: Julia Morales Belmar, Uschi Schijlen, Rianne Reijs en Piet Leroy

 

17:15-17:30: Conclusies en Afsluiting
Spreker: Rianne Reijs

SPREKERS

pasfoto else

ELSE BIJKER (DR)

Pediatrisch specialist in infectieziekten en immunologie bij MosaKids, Maastricht. Voert ook onderzoek uit bij de Oxford Vaccine Group.

foto

MARIEN DE JONGE (PROF;DR)

Met een achtergrond in moleculaire microbiologie, is hij een professor aan de Radboud Universiteit. Zijn onderzoek richt zich op de ontwikkeling van vaccins en de interacties tussen gastheer en pathogeen.

foto

JEANNE-MARIE HAMENT (DR)

Een specialist in de volksgezondheid leidt het Nederlandse Nationale Vaccinatieprogramma bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), met de focus op de acceptatie van vaccins.

foto

CHRISTIAN HOEBE (PROF; DR)

Professor Dr. Christian Hoebe, professor in Sociale Geneeskunde aan de Universiteit Maastricht, combineert 25 jaar ervaring in de praktijk en onderzoek van de volksgezondheid. Hij is voorzitter van de afdeling Sociale Geneeskunde en leidt het Living Lab Public Health Mosa. Zijn onderzoek richt zich op vaccinatiegedrag. Hij adviseert nationale beleidsorganen over vaccinatie en COVID-19.

PietLeroy_2018

PIET LEROY (MD; PHD; MSC)

Piet Leroy (België, 1969), MD, PhD, MSc, is een senior consultant in pediatrische intensieve zorg en directeur van de Eenheid voor Pediatrische Procedurale Sedatie aan het Maastricht Universitair Medisch Centrum, Maastricht, Nederland. Hij is hoogleraar Procedurele Sedatie en Analgesie bij Kinderen (PROSA leerstoel) bij de School of Health Professions Education van de Universiteit Maastricht en behaalde in 2017 een Master degree in Health Professions Education.

foto

JULIA MORALES BELMAR

Julia Morales Belmar (Maastricht, 1993) MD, MSc is arts gespecialiseerd in jeugdgezondheidszorg en kinderpsychiatrie. Zij geeft daarnaast les aan de Universiteit Maastricht over het Rijksvaccinatieprogramma.

Ze zet zich in voor het verbeteren van de vaccinatie-ervaring voor kinderen bij GGD Zuid-Limburg en zal de voortgang hiervan delen tijdens het symposium op 11 september.

20240227 PROSA website faculty AD v1

RIANNE REIJS (DR)

More information will follow soon.

20240227 PROSA website faculty AD v1

USHI SCHIJLEN

More information will follow soon.

taddio

ANNA TADDIO (MSC; PHD)

Anna Taddio BScPhm, MSc, PhD

Professor, Leslie Dan Faculty of Pharmacy,
University of Toronto, 144 College Street,
Toronto, Ontario, M5S 3M2, Canada

 

Foto - Bianca van Vreeswijk

BIANCA VAN VREESWIJK

Bianca van Vreeswijk, i.o. tot arts Maatschappij en Gezondheid, werkt ook als promovendus aan het UMCG.